Skip to content

Informatie Over Kunst Oprapen

U laat met Kunst Oprapen zien dat u zowel leefomgeving als milieu- en kunsteducatie belangrijk vindt voor de jongeren in uw gemeente. Dit project biedt oplossingen, bewustwording en moedigt omdenken aan onder uw (jongste) inwoners.

Beeldende vorming is essentieel voor de ontwikkeling van jongeren. Door hen actief en laagdrempelig kennis te laten maken met kunst worden jongeren op een creatieve wijze geïnspireerd. Zo ontdekken ze naast de veelzijdigheid van kunst, ook het bedenken van onverwachte oplossingen.

Ook onze leefomgeving speelt een belangrijke rol in dit project. Hoeveel impact heeft onze levensstijl op onze omgeving? Afval vormt een bron van inspiratie en bewustwording. Door met de kinderen afval te verzamelen komt er een bewustwordingsproces op gang. Vervolgens zal er met een geselecteerde kunstenaar een inspirerend kunstwerk van gemaakt worden. Het resultaat: meer kunst, minder afval!

Het project blijft binnen het vooraf afgesproken budget en u kunt van onze kant op een deskundige en betrokken begeleiding rekenen. In overleg en in samenspraak met u, nemen wij de organisatorische werkzaamheden op ons: de correspondentie met de kunstenaar(s), de deelnemende organisaties, leveranciers, pers en overige instanties, het bewaken van de procedure en indien gewenst de expositie van het kunstwerk.

Aanmelden

Een gemeente, school of jongerenorganisatie kan zijn/haar interesse voor Kunst Oprapen aangeven via info@kunstoprapen.nl
In overleg kijken we naar de mogelijkheden.

Het resultaat kan op een (publieke) locatie geëxposeerd worden. Na afloop kan het kunstwerk indien gewenst gerecycled worden.

Kosten

Wat kost het?
Gemeenten                                               €  9.300,-  
Bedragen excl. btw

Inbegrepen:
– Educatie materiaal voor scholen
– Vergoeding voor één kunstenaar en één school / max 2 groepen
– Online platform per gemeente 
– Online promotie, onder andere via www.kunstoprapen.nl  

Niet inbegrepen:
– Vergoeding per extra school/groep €950 
  (incl. € 500,- voor één extra kunstenaar)
– Materiaal voor afvalinzameling