Skip to content

Informatie Over Kunst Oprapen

Uw laat met Kunst Oprapen zien dat u zowel leefomgeving als kunsteducatie belangrijk vindt in uw gemeente. Dit project biedt oplossingen, bewustwordingen en moedigt omdenken aan onder uw (jongste) inwoners.

Beeldende vorming is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Woorden en cijfers zijn simpelweg niet genoeg om uit te drukken wie we zijn. Juist met kunst leren kinderen zelf een oordeel te vormen en dingen te zeggen die anders onbesproken blijven. Door hen actief kennis te laten maken met kunst worden leerlingen van het basisonderwijs op een speelse wijze geïnspireerd. Zo ontdekken ze de veelzijdigheid van kunst, ook in het brengen van onverwachte oplossingen.

Naast de kennismaking met kunst speelt onze leefomgeving een belangrijke rol in dit project. Hoeveel impact heeft onze levensstijl op onze omgeving? Afval vormt een bron van inspiratie en bewustwording. Dit komt uitgebreid aan bod in het flankerende educatie pakket. Door met de kinderen afval te verzamelen komt er een bewustzijnsproces op gang. Vervolgens zal er met een geselecteerde kunstenaar een inspirerend kunstwerk van gemaakt worden. Het resultaat: meer kunst, minder afval!

Het is goed om te weten dat het project altijd binnen het afgesproken budget blijft en u van onze kant op een deskundige en betrokken begeleiding kunt rekenen. Daarbij nemen wij alle organisatorische werkzaamheden op ons: de correspondentie met de kunstenaar(s), leveranciers pers en overige instanties, het bewaken van de procedure en de plaatsing van het kunstwerk. Alles altijd in samenspraak met uw gemeente en/of school.

Aanmelden

Een gemeente en/of school kan zich aanmelden voor Kunst Oprapen via info@kunstoprapen.nl 

Het kunstwerk wordt op een door de gemeente bepaalde plek geëxposeerd. Te zijner tijd kan het kunstwerk indien gewenst gerecycled worden.

Kosten

Wat kost het?
Gemeenten tot 40.000 inwoners                                                       € 7.800  
Communicatie met deelnemers door Stichting Kunstweek         +€ 1.500

Gemeente vanaf 40.000 inwoners                                                      € 8.500
Communicatie met deelnemers door Stichting Kunstweek         +€ 2.500
Bedragen excl. btw

Inbegrepen:

– Educatie pakket voor scholen
– Vergoeding voor één kunstenaar en één school
– Online platform per gemeente 
– Landelijke en regionale promotie
– Promomateriaal per gemeente

Niet inbegrepen:

– Vergoeding per extra kunstenaar €950
– Materiaal voor afvalinzameling