Skip to content

Informatie voor kunstenaars

Wilt u een werk van u, een jaar lang in de gemeente tentoonstellen?

LET OP: DEZE SPELREGELS GELDEN ALLEEN VOOR GEMEENTE MAASDRIEL

Maasdriel

Hieronder vindt u alle relevante informatie voor u als kunstenaar behorende bij het project Kunst oprapen Maasdriel.

Data en jury

Specifieke informatie over de verkiezing in de gemeente Maasdriel, data en jury samenstelling.

1. Algemeen

 1. In deze vastlegging vindt u als kunstenaar de voor u belangrijkste informatie over het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk in de gemeente’. Leest u alle informatie rustig door en laat u zich vooral niet afschrikken door de hoeveelheid informatie. Alles is in gewoon Nederlands verwoord. Als u toch vragen heeft, kunt u een mailtje sturen naar info@kunstindegemeente.nl.
 2. In Maasdriel wordt het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ uitgevoerd.
 3. Over het project in Maasdriel vindt u in dit document de bijbehorende informatie.
 4. Over het project per gemeente specifieke informatie vindt u op de website www.kunstindegemeente.nl.
 5. De werkzaamheden en de communicatie worden geïnitieerd door Stichting Kunstweek, hierna aangeduid als ‘De Organisatie’.

2. ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ in Maasdriel in het kort

 1. In 2021 zal in de hal van het gemeentehuis Maasdriel het winnend kunstwerk worden geplaatst. Het betreft een maatwerk project met als thema Typisch Maasdriel. De gemeente beoogt jaarlijks een ander kunstwerk ten toon te stellen.
 2. Door de jaarlijkse wisselingen van kunstwerken wordt de veelzijdigheid van kunst getoond.
 3. Jaarlijks worden kunstenaars woonachtig of duurzaam werkend in Maasdriel uitgenodigd om kunstwerken in te dienen voor een tentoonstelling.
 4. Uit de ingediende kunstwerken wordt door de inwoners van de gemeenten die aan het project meedoen en een jury, het winnende werk gekozen. Ook de andere genomineerden mogen hun werk tentoonstellen bij de start van de expositie voor een bepaalde periode (4-6 weken). De geplaatste kunstwerken blijven eigendom van de kunstenaars.
 5. Bij plaatsing voor 1 jaar ontvangt de winnende kunstenaar een (huur)vergoeding van €3000,-.
 6. De andere 9 genomineerden krijgen de mogelijkheid hun kunstwerk te exposeren gedurende een vooraf bepaalde periode (4-6 weken).
 7. Indien het winnend kunstwerk of een van de genomineerde werken wordt verkocht tijdens de expositie is de volledige opbrengst voor de kunstenaar.
 8. De kunstenaar voorziet een tweedimensionaal werk van een lijst of ophangsysteem.

3. Het indienen van kunstwerken

 1. Als u kunstenaar bent en in aanmerking wilt komen voor plaatsing van een van uw kunstwerken in Maasdriel, wordt u hierbij uitgenodigd om een of maximaal twee van uw kunstwerken voor plaatsing in te dienen.
 2. Hiervoor moet u foto’s van de kunstwerken indienen.
 3. Het indienen van een of maximaal twee kunstwerken is voor u kosteloos.
 4. De foto’s van de werken, die u wilt laten meedingen, mailt u naar info@kunstindegemeente.nl. Geeft u in het onderwerp van de mail aan dat u uw kunstwerken indient voor gemeente Maasdriel.
 5. Van elk werk mag u maximaal twee foto’s insturen. Indien u meer dan twee foto’s van een werk instuurt, verwijdert De Organisatie zonder overleg met u de ingestuurde foto’s of tekeningen op twee na.
 6. Bij de foto’s of tekeningen vermeldt u minimaal: (1) Naam van het werk (2) de afmetingen van het werk, (3) het materiaal of de materialen waaruit het werk bestaat. Tot slot (4) geeft u ook de betekenis of motivatie van het werk aan in relatie tot het thema Typisch Maasdriel.
 7. Het insturen van foto’s kan gedurende een bepaalde periode die u op de website www.kunstindegemeente.nl vindt aangegeven. Voor of na deze periode ingestuurde foto’s worden niet in het selectieproces meegenomen.

4. Eisen waaraan het kunstwerk moet voldoen

 1. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de te gebruiken materialen.
 2. Het kunstwerk heeft geen minimale afmeting; de maximale hoogte bedraagt 2,5 meter aangezien het moet passen in de hal van het gemeentehuis.
 3. Het kunstwerk is niet aanstootgevend.
 4. Het kunstwerk mag bewegen, op voorwaarde dat hiervoor geen aanvoer van elektriciteit nodig is.
 5. Het gebruik van water aan de oppervlakte van het kunstwerk is niet toegestaan.
 6. Het kunstwerk mag geen betekenis of bedoeling hebben waarmee de gemeente zich niet kan verenigen.
 7. Het kunstwerk weegt maximaal 300 kilogram.
 8. De kunstenaar voorziet bij 2 dimensionaal werk voor een lijst of ophangsysteem.
 9. Bij driedimensionaal werk zorgt de kunstenaar voor een stevige voet.
 10. Na de periode dat het werk is geëxposeerd, wordt het werk teruggegeven aan de kunstenaar.
 11. Het kunstwerk blijft ook gedurende de expositie eigendom van de kunstenaar en valt derhalve onder diens eventuele verzekering. Als het kunstwerk gedurende de expositie wordt beschadigd, zal de kunstenaar om niet binnen 14 dagen de beschadiging(en) herstellen, behalve wanneer lid l van dit artikel van toepassing is.
 12. Als de veroorzaker(s) van de schade bekend is (zijn), zal getracht worden de schade op de veroorzaker(s) te verhalen. Ingeval de schade te verhalen is, komt het verhaalde bedrag de kunstenaar toe, onder aftrek van gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
 13. Beschadigingen aan het kunstwerk geven de kunstenaar geen recht op enige andere vergoeding dan de kosten van herstel voor zover de schade verhaalbaar is gebleken.

5. Overige aandachtspunten

 1. U bent betrokken bij het vervoer en de plaatsing van het kunstwerk van en naar de gemeente.
 2. Het winnende werk wordt circa 1 jaar in het gemeentehuis geëxposeerd, bij kortere of langere plaatsing zijn geen kosten verschuldigd noch wordt een extra vergoeding uitbetaald.
 3. Het werk dat gekozen is, moet binnen 1 maand nadat het gekozen werk bekend is, geplaatst kunnen worden.
 4. Als twee maal achter elkaar werk van dezelfde kunstenaar gekozen, kan deze kunstenaar daarna gedurende twee jaar niet meedoen met het project.

6. Publiciteit

 1. U geeft toestemming voor het gebruik van de foto’s van uw werk voor publicaties.
 2. Als uw werk door de jury wordt geselecteerd voor de tweede verkiezingsronde krijgen u en uw werk publiciteit op de website www.kunstindegemeente.nl.
 3. Kunstwerken die aan de selectie meedoen kunnen ook op de website van Stichting Kunstweek, op de website van de gemeente en in publicaties over het project worden getoond.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, bent u voor publiciteit geen kosten verschuldigd en evenmin geeft publiciteit recht op enige vergoeding.

7. Eigendom

 1. De voor plaatsing gekozen kunstwerken blijven eigendom van de kunstenaars: de werken zijn, ook gedurende de expositie, eigendom van de kunstenaars.
 2. Na de perioden dat de werken worden geëxposeerd, worden de werken aan de betreffende kunstenaars teruggeven.

8. Selectieprocedure

 1. Elk kunstwerk dat in het kader van het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ (circa) een jaar lang tentoongesteld wordt met een verkiezing gekozen.
 2. De verkiezing kent drie verkiezingsrondes.
 3. Bij de eerste verkiezingsronde is een jury betrokken, die uit alle ingediende voorstellen, maximaal tien ingediende kunstwerken kiest. Bij de tweede verkiezingsronde worden alle inwoners van de gemeente uitgenodigd om hun mening over die (maximaal) tien ingediende kunstwerken (of ontwerpen van werken) kenbaar te maken en hun voorkeur aan te geven. Bij de derde verkiezingsronde kiest de jury het winnende werk uit de drie werken die de meeste stemmen kregen van de inwoners.

9. Vergoedingen

 1. De vergoeding die de kunstenaar krijgt, van wie het werk wordt gekozen om (circa) een jaar lang tentoongesteld te worden, bedraagt € 3.000,- (drieduizend euro) (incl. BTW).
 2. In gevallen dat het werk niet in of op een eigen voertuig kan worden vervoerd, is een vergoeding beschikbaar voor het vervoer van het kunstwerk van het atelier naar het gemeentehuis.

10. Tot slot

 1. Als u een of meer foto’s van kunstwerken indient in het kader van het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’, stemt u in met alle aspecten van het project, inclusief de wijze waarop het kunstwerk voor ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ wordt gekozen.
 2. Vragen of opmerkingen over het project zijn welkom bij info@kunstindegemeente.nl met als onderwerp ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’. Kijkt u, voordat u uw vraag of opmerking mailt, eerst even op de website www.kunstindegemeente.nl of daar de informatie staat, die u zoekt.
 3. In de gevallen waarin voorgaande informatie niet voorziet, zal De Organisatie naar eigen goeddunken oordelen en handelen.
 4. Het project in Maasdriel wijkt in details van hetgeen in het algemene protocol is vastgelegd.
 5. Op het project is het Nederlands recht van toepassing.