Skip to content

Kunst oprapen

elk jaar een ander kunstwerk

Algemene bepalingen de wisselsokkel

1. Introductie

 1. Elke Nederlandse gemeente kan jaarlijks een nieuw kunstwerk van een lokale kunstenaar op een wisselsokkel geplaatst krijgen op een door de gemeente bepaalde plaats binnen de gemeente.
 2. Het kunstwerk wordt gekozen met een verkiezing waarbij de inwoners van de gemeente en een jury betrokken zijn.
 3. Stichting Kunstweek organiseert het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ naast een groot aantal andere activiteiten waarbij beeldende kunst en beeldend kunstenaars centraal staan. De Nationale Kunstweek, het landelijke Atelierweekend en de verkiezing Kunststad van het jaar zijn enkele voorbeelden.
 4. Met het project verbindt de gemeente beeldende kunst en plaatselijke kunstenaars aan openbare ruimten en vergroot daarmee de aantrekkelijkheid van de gemeente en de belangstelling en waardering voor kunst in de gemeente.

2. In het kort

 1. Met ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ wordt de bekendheid van en sympathie voor kunst en cultuur binnen de gemeente vergroot.
 2. Elk jaar wordt een nieuw kunstwerk in de gemeente geplaatst.
 3. Het werk is gemaakt door een lokale kunstenaar.
 4. Het kunstwerk wordt gekozen met een verkiezing.
 5. Alle werkzaamheden, de communicatie en de plaatsing van het werk worden georganiseerd, gecoördineerd en uitgevoerd door Stichting Kunstweek.

3. Elk jaar een nieuw kunstwerk

 1. Op een vaste, goed en vrij toegankelijke plek in de gemeente wordt een wisselsokkel geplaatst. Bij voorkeur in de open lucht.
 2. Op de wisselsokkel wordt elk jaar een nieuw driedimensionaal kunstwerk geëxposeerd.
 3. Door de wisseling van kunstwerken wordt de veelzijdigheid van kunst getoond.
 4. Door het tonen van verschillende kunstwerken wordt de aantrekkelijkheid van de locatie vergroot.
 5. Door de betrokkenheid van lokale kunstenaars en de inwoners van de gemeente, wordt ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ breed gedragen en zeer positief gewaardeerd.

4. Elk jaar een andere kunstenaar

 1. Het kunstwerk is elk jaar van een andere kunstenaar.
 2. Alle kunstenaars die woonachtig zijn in de gemeente worden uitgenodigd om een of maximaal twee van hun kunstwerken (of ontwerpen van kunstwerken) in aanmerking te laten komen voor plaatsing op de wisselsokkel.
 3. Iedere in de gemeente woonachtige kunstenaar kan een of twee werken aanmelden voor de selectie door foto’s van een of twee werken (of ontwerpen van kunstwerken) insturen. Dit is voor de kunstenaars kosteloos.

5. Verkiezing

 1. Het kunstwerk dat op de wisselsokkel wordt geplaatst, wordt gekozen met een verkiezing.
 2. De verkiezing vindt in drie verkiezingsronden plaats, waarbij zowel de inwoners van de gemeente als een jury in beeld zijn.
 3. Tijdens de verkiezing worden de inwoners bij het project betrokken waardoor ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ bij de inwoners ‘leeft’.
 4. Maximaal tien kunstwerken (of ontwerpen voor kunstwerken), worden door de jury uit de aanmeldingen geselecteerd (= eerste verkiezingsronde) en met een online verkiezingsronde voorgelegd aan de inwoners van de gemeente (= tweede verkiezingsronde).
 5. Uit de drie kunstwerken die de meeste stemmen van de inwoners krijgen, kiest de jury het winnende kunstwerk (= derde verkiezingsronde.)

6. Organisatie en communicatie

 1. Stichting Kunstweek verzorgt alle werkzaamheden, draagt zorg voor een goed verloop van de verkiezing en communiceert met de kunstenaars, de pers, de gemeente, de jury en de inwoners van de gemeente.
 2. Desgewenst krijgt de contactpersoon bij gemeente van alle relevante communicatie kopieën.

7. Het kunstwerk

 1. Het kunstwerk is gemonteerd op de wisselsokkel. De afmetingen van de wisselsokkel zijn 100 cm (l) x 100 cm (b) x 30 cm (h).
 2. Het kunstwerk is stevig en weerbestendig.
 3. Het kunstwerk heeft geen scherpe randen of hoeken.
 4. Het kunstwerk is niet aanstootgevend.
 5. Het kunstwerk is driedimensionaal en minimaal 1 meter en maximaal 3 meter hoog; de langste breedte van het werk is minimaal 0,4 meter en maximaal 1,5 meter.
 6. De kunstenaar is betrokken bij het vervoer en de plaatsing van het kunstwerk.
 7. Na de periode dat het werk is geëxposeerd, wordt het werk teruggegeven aan de kunstenaar.
 8. Als het kunstwerk gedurende de expositie wordt beschadigd, zal de kunstenaar om niet de beschadiging(en) herstellen.
 9. Beschadigingen aan het kunstwerk geven de kunstenaar geen recht op enige vergoeding.

8. Kosten

 1. De totale kosten bedragen voor gemeenten tot 40.000 inwoners € 7.000,-. Daarvan is € 3.000,- voor de kunstenaar van wie het werk wordt geplaatst. Grotere gemeenten betalen een bescheiden toeslag. De eenmalige kosten voor de productie en plaatsing van de sokkel zijn € 1.750,-.
 2. Alle kosten zijn bij de in artikel 8a vermelde kosten inbegrepen; er zijn geen bijkomende kosten.
 3. Alle kosten zijn exclusief de BTW.

9. Aanmelden

 1. Een gemeente meldt zich aan voor ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ door een e-mail te sturen naar info@kunstindegemeente.nl waarbij aangegeven wordt dat de gemeente elk jaar een nieuw kunstwerk van een lokale kunstenaar in de gemeente wilt.
 2. Na aanmelding ontvangt de gemeente een bevestiging waarin alle details van de werkzaamheden en de daaraan verbonden (gefixeerde) kosten nogmaals zijn vastgelegd.
 3. Stichting Kunstweek bevestigt de afspraken in eerste instantie voor een jaar. Na dat jaar kan de gemeente afzien van continuering of telkens voor twee jaar de afspraken continueren.

10. Tot slot

 1. Plaatsing van het kunstwerk vindt bij voorkeur plaats tijdens de jaarlijkse Nationale Kunstweek, elk jaar in november.
 2. Gedetailleerde informatie over de werkzaamheden die Stichting Kunstweek verricht, over de verkiezing en de jury, is voorhanden. Ook is informatie voor de lokale kunstenaars beschikbaar.
 3. Eventuele vragen kunnen gericht worden aan info@kunstindegemeente.nl.