Skip to content

Word partner van Kunst Oprapen

Voor het bedrijfsleven is maatschappelijk verantwoord ondernemen een must geworden. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, dragen bij aan één of meerdere van de volgende vier doelstellingen: • Klimaatneutraal: de nieuwe economie mag per saldo geen broeikasgassen meer uitstoten. • Circulair: door grondstoffen te hergebruiken mag er geen sprake meer zijn van afval. • Inclusief: het economisch systeem moet voor iedereen (even) goed toegankelijk zijn. • Eerlijke ketens: het (productie)proces van grondstof tot en met (eind)product moet vrij zijn van misstanden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een begrip dat meer inhoudt dan de meeste ondernemers denken. Het gaat namelijk verder dan alleen het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten op een verantwoordelijke manier. MVO betekent weliswaar dat een bedrijf verantwoordelijkheid draagt voor de maatschappij, maar het gaat erom dat dit op zo’n manier gebeurt dat het bedrijf dit ook oprecht belangrijk vindt. Niet omdat het moet en niet omdat het wordt verwacht. Een onderneming kan dit bereiken door dit stukje belang voor de wereld op te nemen in het business-/verdienmodel en zelfs in het bedrijfs-DNA. Het is een fundamentele verandering die kan leiden tot positieve resultaten, niet alleen op sociaal vlak of voor het milieu, ook voor het bedrijf zelf. Denk hierbij aan een beter financieel rendement en imago.

Kunst en cultuur kunnen de ideale boodschappers vormen voor uw bedrijf. Op een toegankelijke en sympathieke wijze krijgt u toegang tot de generaties van morgen. Door partner te worden van Kunst Oprapen draagt u bij aan een betere toekomst van uw bedrijf en onze maatschappij!

Aanmelden

Een gemeente, school of jongeren organisatie kan haar interesse in Kunst Oprapen aangeven via info@kunstoprapen.nl
In overleg kijken we naar de mogelijkheden.

Het resultaat zal in overleg worden geëxposeerd op een (openbare) locatie. Te zijner tijd kan het kunstwerk indien gewenst gerecycled worden.

Kosten voor bedrijven

Bedrijven kunnen bij interesse of vragen een email sturen naar info@kunstoprapen.nl

Afhankelijk van verdere invulling en wensen zullen wij een offerte op maat voor u opstellen.