Skip to content

Word partner van Kunst Oprapen

Voor het bedrijfsleven is maatschappelijk verantwoord ondernemen een must geworden. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, dragen bij aan een of meerdere van de volgende vier doelstellingen: • Klimaatneutraal: de nieuwe economie mag per saldo geen broeikasgassen meer uitstoten. • Circulair: door grondstoffen te hergebruiken mag er geen sprake meer zijn van afval. • Inclusief: het economisch systeem moet voor iedereen (even) goed toegankelijk zijn. • Eerlijke ketens: het (productie)proces van grondstof tot en met (eind)product moet vrij zijn van misstanden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een begrip dat meer inhoudt dan de meeste ondernemers denken. Het gaat namelijk verder dan alleen het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten op een verantwoordelijke manier. MVO betekent weliswaar dat een bedrijf verantwoordelijkheid draagt voor de maatschappij, maar het gaat erom dat dit op zo’n manier gebeurt dat het bedrijf dit ook oprecht belangrijk vindt. Niet omdat het moet en niet omdat het wordt verwacht. Een onderneming kan dit bereiken door dit stukje belang voor de wereld op te nemen in het business-/verdienmodel en zelfs in het bedrijfs-DNA. Het is een fundamentele verandering die kan leiden tot positieve resultaten, niet alleen op sociaal vlak of voor het milieu, ook voor het bedrijf zelf. Denk hierbij aan een beter financieel rendement en imago.

Kunst en cultuur kunnen de ideale boodschappers vormen voor uw bedrijf. Op een toegankelijke en sympathieke wijze krijgt u toegang tot de generaties van morgen. Door partner te worden van Kunst Oprapen draagt u bij aan een betere toekomst van uw bedrijf en onze maatschappij!

Aanmelden

Een gemeente en/of school kan zich aanmelden voor Kunst Oprapen via info@kunstoprapen.nl 

Het kunstwerk wordt op een door de gemeente bepaalde plek geëxposeerd. Te zijner tijd kan het kunstwerk indien gewenst gerecycled worden.

Kosten

Wat kost het?
Gemeenten tot 40.000 inwoners                                                        € 6.000
Communicatie met deelnemers door Stichting Kunstweek         +€ 1.500

Gemeente vanaf 40.000 inwoners                                                      € 8.000
Communicatie met deelnemers door Stichting Kunstweek         +€ 2.900
Bedragen excl. btw

Inbegrepen:

– Educatie pakket voor scholen
– Vergoeding voor de kunstenaar(s)
– Online platform per gemeente met spelregels en verkiezing
– Landelijke en regionale promotie
– Promomateriaal per gemeente

Niet inbegrepen:
-Vergoeding van € 250 incl. btw per basisschool voor logistieke organisatie en begeleiding kinderen.
-Ter beschikking stellen benodigd materiaal voor afvalinzameling.